Avløp

Toalett:

Vår toalettløsning består av en toalettskål som separerer urin og fekalier. Urindelen har en liten vannspyling, og vann og utrin lagres på egen tank. Denne tømmes i vekstsesongen, ved at urinen brukes direkte som gjødselvann. Fekalier samles i bøtter som regelmessig (ca hver tredje måned) tømmes i en egen komposteringsbinge. Sluttproduktet vil moldes ned som gjødsel til enga.

Mer om toalettet kan leses her.


Gråvann:

Gråvann er vannforbruket i kjøkken, bad og klesvask. Dette ledes først til en slamavskiller. Filteret er en fiberduk i en stor balje, hvor gråvannet blir filtrert gjennom duken. Etter hvert som duken tettes med slam, fungerer balja som en synkekum, hvor grove partikler  synker ned, mens vann ledes ned vi overløpsrør på sidene. Selve fiberduken må rengjøres i hvert fall annenhver uke. 

Fra slamavskilleren ledes vannet ut i fire store fiskekar på 1 kubikkmeter hver. Disse er fult med skjellsand, sandjord og matjord på toppen, og er plassert i vinterhagen. Planter i matjordlaget vil sende røtter ned i filteret som tar til seg næringsstoffer i avløpsvannet. Når vannet rener ut av dette filteres skal det være rent på samme vis som jordsmonnet i naturen renser kildevann.

Det finnes en del slike filter som utendørs anlegg. Men å etablere det innendørs i en vinterhage er knapt gjort tidligere her til lands, og i så måte kan dette anses som en prototype som vi prøver ut. Fordelen med innendørs anlegg er at vekstsesongen forlenges, noe som er en fordel her nord. Samtidig vil økt temperatur øke den biologiske kvaliteten. Med disse fordelene håper vi at størrelsen på anlegget også kan begrenses. Slik kan denne prototypen bli modell for et anlegg som også kan brukes i tettbygdde strøk, hvor man ikke har store utendørs arealer for å anlegge et slikt anlegg. Og så håper vi også vi kan klare å dyrke enkelte ting i vinterhagen som vi ikke kan dyrke utendørs.

Mer om gråvannsrensinga kan leses her.

2 kommentarer:

  1. En god ide kan være å sette inn en varmeveksler for gråvann som kjøres mot vannet som går inn i varmtvannstanken, dermed sparer man energi og strøm på varmen man allerede slipper ut. Norrønt Energy selger slike på www.norront.no

    SvarSlett
  2. Ja, vi vurderte om vi skulle gå for noe slikt. Men vi kom fram til at varmeenergien i avløpsvannet ikke forsvinner hos oss, men havner i vinterhagen. Også her vil den i perioder på året ha en nytteverdi. Dessuten var dette en veldig enkel anvendelse av energien.

    SvarSlett