onsdag 16. mai 2012

Endelig i gang!

Kim Voie (Voie grunnarbeid as) har vært og gravd på tomta i går og i dag. Endelig er vi i gang! Løsmasser er skrapt vegg, og vi ser tydeligere hvor berget står igjen. Det viser seg - heldigvis - at tomta fremstår omtrent som vi har sett for oss i planlegging av huset. Huset er jo svært tilpasset formasjoner på tomta, så vi har vært spente på dette. Noen justeringer av huset, må vi nok likevel regne med. Men det er vi forberedt på.
Stein og pukk er begynt å komme på plass som fundament, og vi regner med at i løpet av uka er tomta klar til å begynne å bygge. Vi endte også opp med å anlegge en liten veistump opp mot huset for å kunne frakte masser - og senere materialer. Denne er tenkt fjernet når huset står ferdig.
Vi har ellers også supplert med noen flere opplysninger under knappen "materialbruk".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar