lørdag 23. juni 2012

Barking av bakhon

Brage er i sving med å barke bakhon av sitkagran som skal brukes som på-bord i kledning på huset:

Vi har tenkt å gjøre det eksperiment å bruke ubehandlet sitkagran som kledning på huset. Bakhon har den fordel at fibrene på yttersiden ikke er kuttet. Dermed trekker de ikke så mye vann, og egner seg derfor som påbord. Og stort mer lokalt enn egenhendig hentet i skogen hundre meter bortenfor kan det ikke bli.

Grunnen til at vi vil la de stå ubehandlet er rett og slett for å se om det er noe stor poeng å bandle dem. Malerarbeid koster både tid og penger, og gir ikke nødvedigvis like mye igjen for innsatsen. Vi regner jo med å måtte skifte bordkledning litt tidligere når de ikke er behandlet. Men alt i alt er det ikke sikkert vi kommer dårligere ut kostnadsmessig. Og dessuten kan bordkledningen uproblematisk brukes som ved den dagen de må plukkes ned.søndag 10. juni 2012

Beitepleie

Den siste tiden har blitt prioritert til jordarbeiding. Da vi hadde gravemaskin på eiendommen, nyttet vi høvet til å få etablert flere grunne kanaler på beiteområdet for å ta unna vannsiget i jordmassene som kommer fra fjellsida ovenfor. Flere steder blir dette vannet presset opp i overflaten på beitet av tette jordlag, noe som gjør marka ganske blaut og sårbar for tråkkskader. Jordmassene som ble gravd opp er nyttet til å profilere overflaten med avrunnede profiler hvor vannet lett skal ledes vekk. Det var nødvendig å supplere grovarbeidet som gravemaskinen hadde gjort, med flere dagsverk "håndarbeid" med spade og krafse for å få et godt resultat. Herunder også fjerning av sølvbunke i form av igeltuer, på de nærligende arealene. Her er Brage i aksjon med krafsa. :


Innimellom med perfekt "golf"-teknikk:
"Håndarbeid" i form av etablering av ekstra kanaler og profilering:Espen spar gjørme....
Tungt kroppsarbeid krever hvile. Og ikke minst er det deilig med lunsj i det fri når Tove tar ansvar for maten!: