Vår visjon

Vi vil gi livet et meningsfullt innhold gjennom å leve naturnært og stimulere andre og hverandre til et liv i samspill med naturen.

"We must become the change we want to see"     Gandhi
(copyright; E. S. Seierstad)

Vi vil skape et bosted for oss selv og våre, med et tun av ulike bygninger som skal fylle forskjellige funksjoner. Målet er at stedet skal fremstå med en helhetlig profil, med et levende, naturnært kulturlandskap og noen husdyr som passer inn i landskapet. Vi vil legge vekt på miljøvennlighet og sjølberging.