torsdag 24. oktober 2013

Kjørevei over kanal = ny dam!

Innenfor permakultur er det et mål at ethvert element i systemet du etablerer skal bli tilgodesett av minst tre andre elementer/funksjoner, og selv tilgodese minst tre elementer eller funksjoner. Vi har i det siste hatt en gravemaskin - med Kim Voie - i arbeid på eiendommen, og testet prinsippet på følgende vis:

Hensikten med gravemaskinen var først og fremst å få rensket opp og lukket den gamle brønnen. For å komme til den, måtte det lages kjørevei over kanalen. En slik overgang hadde vi uansett bruk for. Denne kjøreveien ble plassert og utformet slik at den også fungerte som en demning, og vi fikk dermed vår planlagte dam. Ergo; det ene gravemaskinsoppdraget medførte etablering av tre nye elementer; brønn, dam og kjørevei.

Dammen i seg selv skal - foruten å være en estetisk opplevelse med blankt vannspeil og klukkende bekkelyd - være hjem for ørret, badedam for vannfugl og fungere som fangdam for vårt avløp av gråvann. Altså; tre funksjoner. Gråvannet vil riktignok være ferdig renset når det når dammen. Men likevel utgjør den en ekstra sikring.

Dammens eksistens vil opprettholdes av tilførsel av vann fra kanalen og vårt avløpsvann. Gjengroing skal besørges av andefugler og insektsmylder holdes i sjakk av ørreten. Og sånn kan man fortsette. Spennende!

Men nå; vekk fra tankespinn og over til det konkrete:

Iblant - det vil si om våren - er det mye vann i kanalen. Vi har derfor valgt et 40 cm rør for å ta unna også for vårflommen. Røret er plasser skrått i demninga, med laveste ende i dammen og øverste ende i utløpet. Det er et par grunner til dette; For det første vil ikke inntaket så lett bli tettet av is eller rusk og rask som kommer drivende på vannoverflaten. For det andre har vi en ide om at fisken ikke så lett stikker av i et rør hvor vannet strømmer oppover. Men litt usikker akkurat på dette siste, da....

Røret er plassert med utløpet høyere enn inntaket.
 Kjøreveien ble lagd med pukk for å gi tilstrekkelig bæring for en traktor. Men vann renner jo rett gjennom pukken. Det ble derfor brukt torv og lump som tetting på innsida av dammen.
 
Pukken kommer på plass
 
Torv og lump er lagt på innsiden for tetting.
Det ble lagt et 20 cm rør nederst i kanalen for lettvint å kunne tømme dammen. Planen var å tette denne med en blåse, holdt fast av et tau gjennom røret.
 
Nederste rør er nedtappingsrør, øverst er det ordinære avløpet.

Kjøreveien er klar for å testes!
Dugelig også for en stor traktor! (PS: det er altså ikke vår egen traktor)
 
Blåsa er plassert for å tette nedtappingsrøret.
 
Vannet stiger
Prinsippet med blåse for å tette nedtappingsrøret fungerte fint. Derimot strevde vi med å få demningen tett. Men etter tre runder med mere lump, ser det nå ut til å fungere, og vi har fått en flott dam, som denne filmsnutten illustrerer:


De to steinene i utløpet gir et fint, lite vannfall, men har også som funksjon å hindre utgraving. Så får vi håpe at ørreten kan trives her, og ikke "fosser" av gårde denne veien...

Vi kunne selvfølgelig videreført permakultur-prinsippet med å ha en liten generator i den lille fossen. Og så kunne vi plassert dammen slik at den reflekterte sollyset inn i vinterhagen på huset, og gitt oss mer lys og varme. Da ville dammen gitt ytterligere to funksjoner. Men det får da være måte på...!

søndag 20. oktober 2013

Vinterhagen vokser

Arbeidet med vinterhagen fortsetter, i et forsøk på å bli ferdig før vinter og høstens ruskevær setter inn.... Vinterhagen er bestilt som ferdig byggesett fra uteplassen.no.

Espen og Anders rigger opp stilasjen.

Rammeverket for glassrutene begynner å ta form.

Espen justerer taksperrene noe for å få dem på plass. Tass i forgrunn.

Stolper og aluminiumsrammer har kommet opp, samt noen taksperrer.

Byggansvarlig - snekker Anders Lie - med godt humør.

Kan dette bli rett, da?

Anders på stilasjen.

De siste taksperrene løftes opp.

Espen i god driv.

Anders sett gjennom stuevinduet.

Klatring i høyden. Anders og Espen.

fredag 18. oktober 2013

Rotsoneanlegg

Karene i vinterhagen - de som skal rense gråvannet (avløp fra kjøkken/bad utenom toalett) - må fylles opp med filtermasse. Og det er greit å få en del slike ting gjort før vinteren kommer for fullt.

Enkelt forklart skal vårt renseanlegg bestå av fire store plastkar med sand og grus hvor planter skal gro. Avløpsvannet skal slippes ut på overflaten i karene og sige ned gjennom massene. Fordi karene står innendørs - i vinterhagen - er vi anbefalt en slik aerob løsning, med vertikal vandring av vannet, i stedet for et våtmarksfilter hvor vannet går horisontalt, og massene er fullstendig mettet med vann. Planterøtter og mikroliv skal bidra til å rense avløpsvannet. Tilgang på luft vil da gi både bedre og raskere omdanning, samt forbygge ufin lukt.

Vi er anbefalt å ha skjellsand nederst i karene for å binde fosfor. Og vi vil lage en løsning på avløpet som gjør at vann blir stående på et gitt nivå nederst i karet, og dermed skape et kunstig grunnvannsnivå for å gi vannet lengre oppholdstid i karet. Hvor høyt dette "grunnvannsnivået" bør være, må vi teste ut. Heller ikke har vi et klart svar på hvor høyt opp vi bør ha skjellsand, og hva slags jordtype vi bør fylle i resten av karet, eller hva slags planter vi kan ha her. Men det kommer, det kommer... - antagelig etter noen års erfaring.... Et slikt innendørs rotsoneanlegg er nærmest uprøvd i Norge. Så har du mening om dette, tar vi gjerne i mot innspill!

Vi var så heldig å få skjellsand hos Reidun og Johan på Sandberg. Espen og Johan i arbeid.

Førsteklasses skjellsand spas opp i hengeren.

Flott fjære med god skjellsand på Sandberg.

Grus og sand bæres opp til vinterhagen.

Totalt rommer karene 4 kubikkmeter, som må fylles for hånd...
 
Drensrør i bunn, dekkes med singel for god drenering, og deretter et lag skjellsand. 

tirsdag 8. oktober 2013

Vinterhagen forberedes

Vinterhagen har nå kommet. Et ferdig byggesett. Bare å montere.....


E
Først er det reisverket som må males. Maling fra Livos.


Tass var kvit fra før, og fant ut at han like gjerne kunne stikke seg bort når Tove ikke så.
 
Espen i konsentrasjon med taksperrene.

Ståle og Kjellaug kom på besøk i høstferien; og som vanlig en arbeidsferie.

Glasopor fylles i gulvet i vinterhagen som isolasjon mot grunn.

Så fikk vi plastkarene til vårt renseanlegg for gråvann på plass. Vi hadde nemlig funnet ut at de var ørlite breiere enn døra på vinterhagen - ergo; en god ide å få de på plass før døra ble en hindring....

Neste trinn nå blir å montere reisverk, rammeverk og glass.