søndag 25. oktober 2015

Destruktiv atferd

Innen permakultur er det et mål å tilrettelegge systemer slik at hver del av systemet har minst tre funksjoner, og blir selv tilgodesett av tre andre deler. Dette kan også overføres til arbeidsoppgaver; skal man gjøre en jobb, så er det et mål at arbeidet ikke bare har en enkelt hensikt, men helst har tre hensikter. Et eksempel:

Nå i høst har vi revet det gamle huset på eiendommen, som har fungert som en sjå de siste årene. Det var et stort hull i taket, og hele nordveggen var pill rotten. Men andre ord; huset var ikke mye å ta vare på og måtte vekk. Hensikt nr. 1 var altså å fjerne huset. Så har vi jo tenkt å lage en enkel stall for et par hester. I den sammenheng sto huset i veien. Så når Kim Voie kom for å rive huset, har vi samtidig bedt ham klargjøre grunnen for å sett opp stall - mer eller mindre i samme operasjon. Dette var altså hensikt nr. 2. Hensikt nr 3; veggene i huset besto av mer enn 60 mm tykke staver tett i tett - en tidlig form for hus i massivtre. Sammen med bjelkelag og lignende gir dette oss ganske store mengder ubehandlet treverk som blir fin ved. Ergo gjorde vi tre arbeidsoppgaver da vi rev huset; rivning, vedsjauing og klargjøring for stall. Svært effektiv destruktiv atferd, med andre ord.Mye rivningsmateriale er lettest å sortere bort før huset rives ned.
Her er loftsetasjen strippet for innredning.

Førsteetasjen ble også fullstendig strippet.

Og kjelleren ble tømt og isolasjon i etasjeskilleren fjernet.

Diverse plastfolie sortert som eget avfall

Isolasjon er en egen sortering - såkalt inert avfall - når vi leverer til avfallselskapet.

Diverse andre sorteringer - også ting som kan være "kjekt å ha"....
Neida, vi lover; vi skal ikke bli skrotnisser!

Kim går i gang med å bryte ned huset.

Rivninga går raskt og greit og sorteringa er enkelt når så mye er fjernet fra før-

Til sist brytes grunnmuren ned. Den var uten armeringsjern, og kan dermed
brukes som del av fundamenteringa for stall. 

Her beredes grunne for stallbygning.

Sortert rivningsavfall; Ubehandlet tre, malt tre og metall.

Taktekkingsmateriale til venstre går som restavfall. I front ligger golvbord
som kan egne seg til bruk i en framtidig vedsjå.

Enkelt kuriositeter dukker også frem når man river gamle hus.

mandag 12. oktober 2015

Flere godbiter fra vinterhagen har vi fått den siste tiden. Artigst er det at disse godsakene er produsert på avløpsvannet vårt! :-)

Tomatene har trivdes godt, men modnet sent. Kanskje vi lot dem vokse for høye?

Agurk har vært særdeles voksevillig, og straks vi har høstet en, spretter nye ut.
Fremdeles kommer det nye agurker, men sesongen er absolutt på det siste.

Maiskolber fikk vi også frem. Til tross for at vi midt på sommeren klippet bort
alle hannblomstene i toppen; det ble så uhorvelig mye pollen i vinterhagen. Av
den grunn kommer vi nok ikke til å prøve mais på nytt.