søndag 22. september 2013

Vinterhage på vei

Vinterhage er bestilt og på vei fra Uteplassen.no. Muren den skal monteres oppå, må vi imidlertid lage sjøl. Fordi det på gulvet i vinterhagen skal være renseanlegg for gråvannet, har vi vurdert ulike løsninger. Vår opprinnelige plan var å lage hele den nederste meteren som et basseng hvor vi skulle etablere et rotsoneanlegg i form av et våtmarksfilter.

Nå har vi imidlertid gått bort fra denne løsningen. I stedet vil vi etablere aerobe jordbed med beplantning, i store plastkar. Aerobe forhold i jordmassene skaper bedre forhold for mikrolivet og gir derfor en mer effektiv rensing av gråvannet. Det skal også være fordelaktig i forhold til lukt, og gir oss mer fleksibilitet i valg av planter. Og ikke minst er det en rimerligere løsning, da vi nå kan mure grunnmuren i siporex, slilk vi ellers har gjort i huset.

Espen i konsentrasjon over arbeid med grunnmuren.

Er grunnarbeidet godt, går det raskt å mure.

Og selv om muren bare skal en meter opp, er det greit å kontrollere med et water.

Fra stua vil det bli egen adgang til en veranda i vinterhagen.

søndag 1. september 2013

På trammen


Espen har snekret trammen ferdig, og et nytt steg i husbygginga er nådd. Trammen gjør det lettere og tryggere å gå inn og ut av huset. Og den gir oss et godt sted å sitte med utsikt til tinderekka som strekker seg mektig og høyt over oss. Vi gir ordet til Hans Børli. Han setter bokstavene sammen mye, mye bedre enn det vi kan. Men opplevelsen av stunden er vår.
 

 
 

Junikveld

Vi sitter i slørblå junikveld
og svaler oss ute på trammen.
Og alt vi ser har dobbelt liv,
fordi vi sanser det sammen.

Se - skogsjøen ligger og skinner rødt
av sunkne solefalls-riker.
Og blankt som en ting av gammelt sølv
er skriket som lommen skriker.

Og heggen ved grinda brenner så stilt
av nykveikte blomsterkvaster.
Nå skjelver de kvitt i et pust av vind,
- det er som om noe haster...

Å, flytt deg nærmere inn til meg
her på kjøkkentrammen!
Den er så svimlende kort den stund
vi mennesker er sammen.

Hans Børli