mandag 18. juni 2018

Vente på sommeren!

Har vi husket alt?:
> Bestille frø
> Bestille setteløk
> Kjøpe jord
> Så oppalsplanter
> Vanne oppalsplanter
> Prikle oppalsplanter
> Vanne oppalsplanter
> Vende jorda
> Blande i hestegjødsel
> Lage render
> Så rotvekster på friland
> Så grønngjødsling
> Så andre grønnsaker på friland
> Legge på duk
> Ta av duk
> Luke og tynne
> Sette løk
> Legge på duk
> Gjødsle med aske
> Gjødsle med urin
> Luke og tynne
> Sette opp gjerde til sukkerertene
> Plante ut småplanter av kål, purre og div. grønnsaker
> Vanne
> Luke og tynne
> Aske rundt kålplantene
> Jorddekke i alle radkulturene
Ja; jammen er våronna herved erklært fullført!


Da er det bare å se hva sommeren bringer:
(> Vanning)
(> Luking)
(> Gjødsle med urin)
(> Mer vanning)
(> Mer jorddekke)
(> Og sist, men ikke minst; forhindre at nabobikkja stjeler gulrot...)

lørdag 16. juni 2018

Intelligent teknologi

Da er kretsløpet i vinterhagen komplettert med verandakasser som er koblet til et helautomatisk, intelligent vanningssystem - drevet av kun naturens egen teknologi og naturkrefter. Bare se!:Verandakassene på plattingen i 2. etasje i vinterhagen
får tilført vann fra en vannsisterne på 200 liter, oppe til
venstre i bildet.
For å få nok trykk er det viktig at sisterna plasseres minst
en halvmeter høyere en vanningspunktene.

Sisterna tilføres vann helautomatisk via rør fra takrenner på to sider av huset.
I vårt klima regner vi med at dette vil sikre tilstrekkelig vann til en hver tid....
Videre er det viktig at sisterna er lystett, for å motvirke algegroing.

En hovedkran er koblet til vannuttaket fra tanken. Denne
er kjekk å ha når man skal gjøre endringer på anlegget.
Videre er det også et overløpsrør fra tanken (ikke avbildet)
som sikrer avløp fra tanken når den er full.
Fra den 8 mm hovedtilførselsledninga er det via T-koblinger og 3 mm gummi-
slanger koblet vanningsnipler med ca 20 cm mellomrom.
Dette er intelligent teknologi; tilførselen av vann via hver
nippel styres av en ventil som påvirkes av fuktigheten
i jorda. Den keramiske pluggen tiltrekker seg fukt fra jorda.
Når jorda tørkes ut trekker ventilen seg sammen, og skaper
mindre press på gummislangen. Fuktig jord gjør at ventilen
utvider seg, og gummislangen klemmes sammen. Drevet
av en av naturens finurlige krefter; kapillærkraft.
 
Det er viktig at utslippspunktet er plassert 7-8 cm fra
regulatoren, for at ikke regulatorene skul bli raskere våt
en jorda rundt.
Regulatoren kan enkelt justeres til et passende nivå med
en hendig skrue på toppen. Planter som trenger svært
fuktig jord kan dermed tilpasses dette, mens planter som
trenger tørr jord kan få akkurat den lille vannmengden de
trenger - alt på samme anlegg! Anlegget gir dermed mulighet
til å detaljregulere vannmengden til hver enkelt plante,
om man vil. Og helt uten bruk av datateknologi!

 
Og som tidligere; karene i første etasje tilføres både
vann og næring med gråvannet, som først filtreres
gjennom denne slamavskilleren.
I gråvannskarene dyrkes et variert utvalg av frukttrær
og ettårige planter - for tiden; nektarin, moreller, druer,
fiken, plommer, artisjokk, tranebær, tomat, agurk og chilli.

Høydeforskjellen gjør at det godt kan være høye planter
nede, uten at disse skygger for verandakassene på
plattingen oppe.