søndag 1. mars 2015

Rensing i jord - men hvordan få gråvannet jevnt fordelt?

Som tidligere forklart skal avløp fra vask, dusj, vaskemaskin etc. renses i beplantet jordbed i vinterhagen - et såkalt rotsoneanlegg. Kassene med jord er på plass. Avløpet er på plass. Men så var det utfordringen med å få dette spredd jevnt utover jorda. Samt å få etablert el slamavskiller i forkant som fjerner grove partikler og en del fett før gråvannet filtreres i jordmassen. Dette har medført en del tenking og noe utprøving. Men nå begynner vi å få på plass noe som ser ut til å fungere:

Espen monterer rør i sene kveldstimer som skal fordele gråvannet i de fire
fiskekarene.

Fra de hvite fordelngsrørene (40 mm diameter) monteres det to tappepunkter
med hjelp av T-rør hvert kar. T-rørene festes til en lekter i bakkant med hjelp
av slangeklemmer. På den måten går det relativt greit å justere vinkelen på
T-rørene. De nærmest avløpet vinkles noe oppover, mens de lengre bort vinkles
tilsvarende lavere slik at omtrent like mye vann renner ut av hvert rør når det
kommer en "skylling".

Fra hvert T-rør ledes vannet ned i drensrør på tvers av fiskekarene.
Drenshullene vender nedover, og rørene har svak helling fra avløpet
(fra venstre kant i bildet). Begge ender av drensrørene er tettet.

Oppe til høyre er laget et "vippekar" av et 110 mm rør. Etter hvert som
dette røret fylles med vann, flyttes tyngdepunktet fremover slik at det til
slutt vipper ned mot røret som tar i mot, og det kommer da 5-6 liter vann
rennende på en gang. Dette er viktig for å få jevnt fordeling av vannet.
Om vanne bare skulle komme sildrende, ville lett mesteparten havnet i
det første karet. I forkant av jordbedene er montert en slamavskiller. Hensikten med
denne er å fjerne grove partikler og en del fett som ellers raskt kunne
tettet igjen jorda.

Vi har valgt en løsning som i prinsippet fungerer som et stort kaffefilter.
Filterposen er beregnet til slikt bruk - tilhørende en modell som har rensing
i en stor beholder med lecakuler under filteret. Vi hadde imidlertid ikke 
bruk for denne da vi har våre jordbed. Derfor er filterposen plassert i en
stor murerbøtte. Filterposen må jevnlig rengjøres. Vi eksperimenterer nå
med også å ha noe filtermateriale oppi posen, for å forlenge rengjørings-
intervallene. Høy og miljøstrø er utprøvd. Men det ligger an til at ukentlig
ettersyn er nødvendig. 

Hele reneanlegget sett ovenfra. Fra høyre: avløp - slamavskiller -
vippekar - mottaksrør (grå) - fordelingsrør (hvite) - drensrør (svarte).
De svarte drensrørene vil bli tildekt og skjult med ca 20 cm plantejord.
Også slamavskilleren vil bli innbygd, med avtrekk direkte ut for å lede
ut fuktig luft og forebygge evt. lukt. Med foreløpig later det til at lukt
ikke vil bli noe stort problem. Hele anlegget er konstruert med tanke på
å skape aerobe forhold (altså at luft er tilgjengelig). Det er særlig med om-
danning under anaerobe forhold at vond lukt oppstår.