søndag 8. juli 2012

Nedleggelse av grunnstein

Leca såleblokk ankom på tirsdag. Det var på tide å begynne med grunnmuren, og grunnsteinen måtte legges ned.


Man har lange tradisjoner for sermonier og riter knyttet til nedleggelse av grunnstein. Se for eksempel her. For vår egen del hadde vi funnet ut av vi ville legge ned en mynt av året for hell og lykke og til minne om året bygget ble reist. Vi fant fram til en tohundrekrone i sølv (pussig å måtte betale over 400 kroner for en tohundrekrone...)som Norges Bank har gitt ut i anledning Kongeparets 75-års jubileum. Dette passet jo supert med tidspunktet for nedleggelse av vår grunnstein. Hvorvidt sølv i denne sammenhengen var det mest miljøvennlige alternativet, ble imidlertid ikke nærmere vurdert :Mynten ble plassert på en tresokkel laget av tusenårig tyri funnet i myra hos oss:


Da det var flere ikke-royalister til stede fremkom synspunkter om at vi burde la statssymbolet - løva med øks - vende opp. Dette frembragte en liten diskusjon. På den annen side; ingen av oss har noe veldig nært forhold til løver. Og statsmakten har ikke alltid fart varlig frem med oss som bord i de nordlige egner. Så vi endte med å la statsløva fremvise sin øks mot de underjordiske makter - og forhåpentligvis verne oss mot dem. Kongeparet fikk dermed vende opp - og kanskje var det våre felles gener fra Benkestok-adelen som dermed vant fram.

Det var imidlertid konsensus rundt forslaget om at grunnsteinen måtte nedlegges av kvinnehender. Noe annet kom ikke på tale, uten at noen egentlig frembragte noen argumenter for eller i mot. Dermed ble det Tove som sto for denne delen av sermonien - og en leca såleblokk 39 cm ble sentralt plassert på tomta:Etter en slik kraftanstrengelse var det tid for gutta til å nyte lunsjen som den kvinnelige sermonimester hadde bragt med:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar