søndag 17. november 2013

Windstar 3000 - vindmølla har kommet på plass!

Etter to dagers sammenhengende kjøring fra Sør-Sverige ankom "grabbarna" fra Windforce torsdag morgen. Umiddelbart begynte arbeidet med å få reist vindmølla, for det var meldt storm neste dag....

Delene til masta er lagt utover marka


Kim låner bort bormaskin og gir instruksjoner til Erik

Boltene til mastefoten festes 70-80 cm ned i berget.

Stormen forsinket arbeidet en dag, men lørdag kom vindmølla endelig opp. :-)

Masta heises opp på masteforten

- og vi er i gang!

Masta må hengsles fast i overkant av mastefoten før den reises

Tove og Tass studerer propellen


- en viktig detalj som må huske før masta reises....

Propellen festes på generatoren

Boltene dobbeltsjekkes
 
Så var det problem med riktig festepunkt for stroppen; ikke for høyt og ikke for lavt.

Ryktet spres og skuelystne ankommer stedet

Sakte og forsiktig kommer masta opp.
Masta fikseres i mastefoten
Da masta var oppe, gjensto bare å løsne stroppen. Men den satt jo fast....høyt oppe... Likevel; med så mange skuelysten manglet ikke gode ideer og initiativ.

 


Generatoren kobles til kablene.

Og i boden klargjør Erik tilkoblinger til kontroller og batteriVindmølla slik den nå står i terrenget.

Også solcellene skal på plass, og et rammeverk for dem er gjort klart ved siden av huset. Vi valgte den plasseringa, for å få til litt brattere helling enn vi ville fått på taket. 48-50 graders vinkel er nødvendig når vi bor i en del av verden hvor sola står så lavt.

Thomas sikrer at ramma er solid festet i berget.

Optimal plassering; sørvendt og nær 50 graders helling. Snø vil lett skli av.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar