fredag 7. august 2015

Urinering

Ufin tittel på dette innlegget. Og det har vært tidligere blogginnlegg om toalett, avføring og avløp - usj! Men faktum er jo at disse temaene er helt sentral i et økologisk kretsløp. I moderne boende har vi imidlertid innrettet oss sånn at de fleste slipper å tenke på slikt. Ute av syne - ute av sinn.

Uforståelig for mange, har derimot vi innrettet oss slik at vi må ta hånd om avløpene våre selv. Kanskje ikke en gledelig aktivitet. Men det gir nærhet til kretsløpet. Og om vi ikke deltar aktivt så stopper kretsløpet opp. Dette er en av grunnene til at vi kaller huset vårt et kretsløpshus. Og en aktivitet vi da iblant må gjøre, kan gjerne beskrives som "urinering". Kunsten er å gjøre dette på en enkel og effektiv måte.

I rommet under vårt seperasjonstoalett har vi en tank på 1200 liter, som lagrer urin sammen med den lille mengden vann som brukes for å spyle urindelen i toalettet.

"Do-rommet" under toalettet, med dobøtter
og urintank
Det ser ut til at tanken må tømmes to ganger i året, slik vi bruker doen i dag. Vi har enkelt og greit lagt til rette for å gjøre det med hageslange og naturlig fall mot bringebærlandet.

Enkel tilkobling for hageslange i bunnen av tanken.
Hull i veggen for gjennomføring av hageslange.
Urinen i tanken blir grovt anslått blandet 50/50 med vann fra toalettspylinga når toalettet brukes. Fremdeles er dette en ganske sterk gjødsel, som bør blandes ytterligere med vann før spredning. Vi prøvde derfor å koble sammen slange fra vannkran og fra urintanken i et møtepunkt.

Vann fra utekrana kobles til.
Slangen fra utekrana og slangen fra urintanken
ble koblet sammen i et møtepunkt.
 
Noe av utfordringa med denne løsninga var å sørge for at alt vannet gikk nedover til spredeslangen, og at ikke vanntrykket fra krana presset vann opp igjen og inn i urintanken. Derfor ble møtepunktet mellom de to slangene montert 7-8 meter nedenfor veggen, og også et par høydemeter lavere i terrenget. Men vel så viktig var å justere rett trykk fra krana.

En målestav ble plassert i urintanken for å følge
med på nivået.

Ulike posisjoner på utekrana ble testet ut, og
måtte finjusteres for at vann ikke skulle presses
inn i urintanken. Posisjonen på bildet over var
ideell, og ble avfotografert for at vi skal huske
til neste gang.

Fordi vi har elektrisk vannpumpe, kunne vi
finjustere åpninga på vannkranen med å måle
intervallet mellom hver gang pumpa slå seg på.
Dess lengre intervall, dess lavere vanntrykk.
Ovenstående intervall viste seg å være ideelt,
og må huskes til neste gang.....

Selve spredeslangen ble enkelt og greit lagd av en gammel hageslange på rundt ti meter, som ble perforert med en syl for å lage spredehull. Og etter en del prøving og feiling med vanntrykket ble dette en fin løsning hvor vannblandet urin ble greit ble fordelt i bringebærlandet. Vi har gjødslet halve bringebærlandet, og latt den andre halvdelen være. Så gjenstår det bare å se om det har noe effekt på avling.

Små stråler med vann og urin pipler ut av slangen.
Nygjødslet bringebærland i fri utfoldelse!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar