søndag 25. oktober 2015

Destruktiv atferd

Innen permakultur er det et mål å tilrettelegge systemer slik at hver del av systemet har minst tre funksjoner, og blir selv tilgodesett av tre andre deler. Dette kan også overføres til arbeidsoppgaver; skal man gjøre en jobb, så er det et mål at arbeidet ikke bare har en enkelt hensikt, men helst har tre hensikter. Et eksempel:

Nå i høst har vi revet det gamle huset på eiendommen, som har fungert som en sjå de siste årene. Det var et stort hull i taket, og hele nordveggen var pill rotten. Men andre ord; huset var ikke mye å ta vare på og måtte vekk. Hensikt nr. 1 var altså å fjerne huset. Så har vi jo tenkt å lage en enkel stall for et par hester. I den sammenheng sto huset i veien. Så når Kim Voie kom for å rive huset, har vi samtidig bedt ham klargjøre grunnen for å sett opp stall - mer eller mindre i samme operasjon. Dette var altså hensikt nr. 2. Hensikt nr 3; veggene i huset besto av mer enn 60 mm tykke staver tett i tett - en tidlig form for hus i massivtre. Sammen med bjelkelag og lignende gir dette oss ganske store mengder ubehandlet treverk som blir fin ved. Ergo gjorde vi tre arbeidsoppgaver da vi rev huset; rivning, vedsjauing og klargjøring for stall. Svært effektiv destruktiv atferd, med andre ord.Mye rivningsmateriale er lettest å sortere bort før huset rives ned.
Her er loftsetasjen strippet for innredning.

Førsteetasjen ble også fullstendig strippet.

Og kjelleren ble tømt og isolasjon i etasjeskilleren fjernet.

Diverse plastfolie sortert som eget avfall

Isolasjon er en egen sortering - såkalt inert avfall - når vi leverer til avfallselskapet.

Diverse andre sorteringer - også ting som kan være "kjekt å ha"....
Neida, vi lover; vi skal ikke bli skrotnisser!

Kim går i gang med å bryte ned huset.

Rivninga går raskt og greit og sorteringa er enkelt når så mye er fjernet fra før-

Til sist brytes grunnmuren ned. Den var uten armeringsjern, og kan dermed
brukes som del av fundamenteringa for stall. 

Her beredes grunne for stallbygning.

Sortert rivningsavfall; Ubehandlet tre, malt tre og metall.

Taktekkingsmateriale til venstre går som restavfall. I front ligger golvbord
som kan egne seg til bruk i en framtidig vedsjå.

Enkelt kuriositeter dukker også frem når man river gamle hus.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar