lørdag 1. september 2012

Kjelleretasjen fullføres

Lenge siden siste innlegg - av den enkle grunn at det har vært relativt mange dager med opphold og mulighet til å holde på ute. Da blir blogger og pc-arbeid nedprioritert... Kjelleretasjen er nå murt opp. Og her følger en liten oversikt over de siste ukers arbeid:
 
Vår grunnentreprenør Kim Voie kommer med fyllmsse for bruk til tilbakefylling i kjøkken/bad-avdeling som bak huset mot bergvegg.
 
Oppfylling av grus under baderom/kjøkkenavdeling. I prinsippet kunne dette også vært et kjellerrom. Men en bergknaus forhindrer dette. Og fordi vi har valgt å ikke sprenge, fyller vi heller opp med masse og lager gulv på grunn. Dette gir også et godt fundament for ildsted, brannmur og baderomsgulv.
 
Espen dirigerer og vurderer mengde. Den øverste halvmeteren skal fylles med isolerende glassopor på et senere tidspunkt. Derfor fylles det ikke helt opp med grus.
 
Espen og Kim sletter og komprimerer fyllmassene. Ikke slik at grusen synker så veldig mye sammen. Men den kiler seg fast og blir mer stabil. 
 
Oversiktsbilde etter at fyllmasse er kommet på plass Såleblokk er utplassert som fundament for vegg mellom kjøkken og bad.
 
Espen sjekker at veggen blir noenlunde loddrett etterhvert som den vokser i høyden. Det sies at sjølbyggere ofte gjør et godt arbeid fordi de er usikre og dermed ganske nøye med å måle og kontrollere... 
 
Frontveggem mot den kommende vinterhagen mures opp. Små glugger med glassbyggerstein legges inn for å slippe lys inn i kjellerrommene.
 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar