fredag 18. oktober 2013

Rotsoneanlegg

Karene i vinterhagen - de som skal rense gråvannet (avløp fra kjøkken/bad utenom toalett) - må fylles opp med filtermasse. Og det er greit å få en del slike ting gjort før vinteren kommer for fullt.

Enkelt forklart skal vårt renseanlegg bestå av fire store plastkar med sand og grus hvor planter skal gro. Avløpsvannet skal slippes ut på overflaten i karene og sige ned gjennom massene. Fordi karene står innendørs - i vinterhagen - er vi anbefalt en slik aerob løsning, med vertikal vandring av vannet, i stedet for et våtmarksfilter hvor vannet går horisontalt, og massene er fullstendig mettet med vann. Planterøtter og mikroliv skal bidra til å rense avløpsvannet. Tilgang på luft vil da gi både bedre og raskere omdanning, samt forbygge ufin lukt.

Vi er anbefalt å ha skjellsand nederst i karene for å binde fosfor. Og vi vil lage en løsning på avløpet som gjør at vann blir stående på et gitt nivå nederst i karet, og dermed skape et kunstig grunnvannsnivå for å gi vannet lengre oppholdstid i karet. Hvor høyt dette "grunnvannsnivået" bør være, må vi teste ut. Heller ikke har vi et klart svar på hvor høyt opp vi bør ha skjellsand, og hva slags jordtype vi bør fylle i resten av karet, eller hva slags planter vi kan ha her. Men det kommer, det kommer... - antagelig etter noen års erfaring.... Et slikt innendørs rotsoneanlegg er nærmest uprøvd i Norge. Så har du mening om dette, tar vi gjerne i mot innspill!

Vi var så heldig å få skjellsand hos Reidun og Johan på Sandberg. Espen og Johan i arbeid.

Førsteklasses skjellsand spas opp i hengeren.

Flott fjære med god skjellsand på Sandberg.

Grus og sand bæres opp til vinterhagen.

Totalt rommer karene 4 kubikkmeter, som må fylles for hånd...
 
Drensrør i bunn, dekkes med singel for god drenering, og deretter et lag skjellsand. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar